Adatkezelési szabályzat

A Makroker Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a www.lghoszivattyu.hu fenntartója a honlapon kifejtett tevékenysége során az alább részletezett jogszabályi rendelkezések betartásával jár el.Ezen tájékoztató rögzíti, hogyan kezeljük és védjük azon információkat, melyeket Ön a www.lghoszivattyu.hu weboldal használata során részünkre rendelkezésre bocsát. 

Időről-időre e tájékoztató változhat a különböző frissítések miatt. A www.lghoszivattyu.hu weboldal tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal. Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változások elfogadhatóságát. E tájékoztató utolsó frissítésének időpontja: 2014. 11. 14. Amennyiben a tájékoztató nem jelenik meg, kérésére e-mailben megküldjük Önnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát. Az adott információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

 

 

Milyen információkat gyűjtünk Önről?

Általánosságban Ön használhatja ezt a weboldalt vagy igénybe veheti szolgáltatásainkat úgy is, hogy nem ad semmilyen információt a részünkre. Ugyanakkor, bizonyos oldalakon kérünk Önnel kapcsolatos adatokat.
Az információk tartalmazhatják:
- az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve például levelezési és e-mail címét, vezetékes- és mobil telefonszámát, partneri státuszát illetve egyéb internetes elérhetőségét.

Az általunk gyűjtött információk egy része a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény („Adatvédelmi Törvény”) szerinti ‘Személyes Adat.’ Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye azonosítható. ‘Különleges Adatot’ nem gyűjtünk. Különleges Adat az Ön faji eredetére, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozására, politikai véleményére és pártállására, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésére, érdek-képviseleti szervezeti tagságára, egészségi állapotára, kóros szenvedélyére szexuális beállítottságára vonatkozó információ lehet valamint a bűnügyi személyes adat.

A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Mit csinálunk az Önnel kapcsolatos információkkal?

Az Önnel kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használjuk fel:
- regisztrálni Önt a weboldalunkon;
- az általunk ajánlott termékek és szolgáltatások megfigyelése, átdolgozása illetve fejlesztése céljából;
- ingyenes nyereményjátékok, vetélkedők és promóciók szervezése céljából;
- a fentiekkel összefüggésben az Önnel való kommunikáció céljából.

Tájékoztatjuk, hogy az Önnel kapcsolatos információk kezelése során kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozás is történhet. Amennyiben az automatizált adatfeldolgozás során alkalmazott matematikai módszerről és annak lényegéről bármilyen kérdése lenne, illetve ezzel kapcsolatban álláspontját ki akarja fejteni, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeinken.
Makroker-Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 5700 Gyula, Kossuth tér. 10. Tel.: 00 (66) 463 635, E-mail: info@makroker.hu


Hogyan gyűjtjük az információkat?

Az Önnel kapcsolatos információkat különféle módszerekkel gyűjtjük, ideértve az eseteket:
- mikor a www.lghoszivattyu.hu weboldalon keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre;

Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg azon cél megvalósításához szükséges, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi.

Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek az elérni kívánt cél megvalósításához.

Az Adatvédelmi Törvényben a Személyes Adatok kezeléséhez előírt hozzájárulást Öntől többek az alábbi formában szerezzük be:

- internetes felületen külön szövegdobozban;

Kivel osztjuk meg az Önnel kapcsolatos információkat?

Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat a lghoszivattyu Szakáruházakon kívül, az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére.

A közvetlen értékesítés előnyei az Ön számára

  1. Közvetlen értékesítés

Az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével tájékoztassuk Önt termékeinkről, szolgáltatásainkról, promóciónkról és különleges ajánlatainkról, illetve minden olyan információról, amelyek véleményünk szerint az Ön érdeklődésére tarthat számot.

Ezen információkat a következőképpen juttathatjuk el Önhöz:
- telefon (ideértve az automatizált hívásokat, melynek során előre rögzített értékesítési anyagot közlünk Önnel telefon útján);
- szöveges SMS üzenet és / vagy bármely más elektronikus üzenetküldési forma (ideértve az MMS üzenetet, képüzenetet, videóüzenetet; következő generációs üzenetet);
- postai úton;
- közösségi webszolgáltatás útján; egyéb, a fentiekben nem említett mobiltelefonos közlés útján; illetve;
- bármely más módon, mely időről időre előtérbe kerül.

Mit teszünk az Önnel kapcsolatos információ védelme érdekében?

Kötelességünk biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy megelőzzük az adatok illetéktelen megismerését, felhasználását, megváltoztatását, megsemmisítését vagy továbbítását, ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosítottunk, hogy megóvjuk az Önről gyűjtött információkat. Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön Személyes Adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ön információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni.

Az Ön információnak biztonságát a következő eszközökkel védjük:
- az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, a jelszava rendszeres megváltoztatásával, és kérjük, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

Kapcsolatok

Ez a weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a weboldalra. Bár mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítsunk kapcsolódási lehetőséget, ahol a mi biztonsági és titoktartási iránymutatásunkkal megegyező szintű védelem létezik, amennyiben Ön elhagyja ezt a weboldalt, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon.


Záró rendelkezések

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.
Amennyiben a regisztráció során elfogadja jelen Adatvédelmi Szabályzatot, úgy tekintjük, hogy ezen elfogadással személyes adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti módon és célból való kezeléséhez hozzájárult.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.